Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước Máy điện giải

Khách hàng 3M

Từ lúc bắt đầu triển khai phân phối máy lọc nước 3M ra thị trường Nha Trang – Khánh Hòa vào tháng 09 năm 2020, Công ty TNHH Phù Đổng (Lọc nước Hoa Sen) đã tiến hành lắp đặt và bàn giao cho một số khách hàng tiêu biểu sau:

Khách hàng Lắp đặt thực tế Khách hàng Lắp đặt thực tế
anh Dũng 01 anh Xuân 01
anh Nhật 01 anh Hùng 01
anh Hiếu 01 anh Trang 01
anh Giang MLN bep tang tret_03 anh Giang MLN bep khong gian ho_01
anh Lương 01 anh Giang 03
anh Giang 01
chị Vy 01 chị Thơm 01
chị Diệp 01
cô Hà 01 em Nga 01

Vẫn còn nữa …
(Mọi hình ảnh trong trang Khách hàng này đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phù Đổng (Lọc nước Hoa Sen), vui lòng không sử dụng lại cho mục đích kinh doanh riêng)