Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước Máy điện giải

Máy điện giải

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro

Các model dùng điện 100V

Tặng bộ tiền lọc, bộ đổi nguồn 220V ra 100V
Máy điện giải Trim ion HYPER
(t.hiệu – sx Nhật)

Trim Ion HYPER_Danh muc
46.500.000 đ
  Máy điện giải Trim ion GRACE
(t.hiệu – sx Nhật)

Trim Ion GRACE
78.500.000 đ
  Máy điện giải Trim ion GRACIA
(t.hiệu – sx Nhật)

Trim Ion GRACIA_Danh muc
86.500.000 đ
Máy điện giải Panasonic TK-AS30
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-AS30_Danh muc
11.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-AS46
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-AS46_Danh muc
14.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-AS47
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-AS47_Danh muc
15.000.000 đ
Máy điện giải Panasonic TK8051P
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK8051_Danh muc
15.000.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-HS70
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-HS70_Danh muc
26.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-HS71
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-HS71_Danh muc
38.000.000 đ
Máy điện giải Panasonic TK-HS92 Black
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-HS92 Black_Danh muc
43.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-HS92
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-HS92_Danh muc
43.500.000 đ
  Máy điện giải Maxell KNI
(nội địa Nhật; mới 100%)

Maxell KNI_Danh muc
23.000.000 đ
Máy điện giải OSG HU-88
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-88_Danh muc
18.000.000 đ
  Máy điện giải OSG HU-121
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-121_JP_Danh muc
26.000.000 đ
  Máy điện giải OSG HU-150
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-150_Danh muc
35.000.000 đ
Máy điện giải OSG HU-50
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-50_Danh muc
35.000.000 đ
  Bộ tiền lọc máy điện giải
Bo tien loc may dien giai
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy điện giải
Loi loc may dien giai
L.hệ 0909 023 384

Các model dùng điện 220V

Tặng bộ tiền lọc
Máy điện giải Trim ion NEO
(t.hiệu – sx Nhật)

Trim Ion NEO_Danh muc
32.500.000 đ
  Máy điện giải Trim ion TI-9000
(t.hiệu – sx Nhật)

Trim Ion TI-9000_Danh muc
49.800.000 đ
  Máy điện giải Hitachi Maxell Atica
(t.hiệu – sx Nhật)

Atica_Danh muc
39.900.000 đ
Máy điện giải Panasonic TK-AS45
(t.hiệu – sx Nhật)

TK-AS45-ZEX
22.900.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-AS66
(t.hiệu – sx Nhật)

TK-AS66-ZEX
51.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-AS700
(t.hiệu – sx Nhật)

Panasonic TK-AS700-WVN_Danh muc
60.500.000 đ
Máy điện giải Panasonic TK-AB50
(t.hiệu – sx Nhật)

TK-AB50-ZEX
53.500.000 đ
  Máy điện giải Mitsubishi Cleansui EU301
(t.hiệu – sx Nhật)

EU301_Danh muc
48.600.000 đ
  Máy điện giải Enagic Leveluk K8
(t.hiệu – sx Nhật)

01
139.000.000 đ
Máy điện giải Enagic Leveluk JRIV
(t.hiệu – sx Nhật)

01
84.000.000 đ
  Máy điện giải Enagic Leveluk SD501
(t.hiệu – sx Nhật)

01
106.000.000 đ
  Máy điện giải Enagic Leveluk SD501 Platinum
(t.hiệu – sx Nhật)

01
116.000.000 đ
Máy điện giải Fujiiryoki HWP-55
(t.hiệu – sx Nhật)

Fujiiryoki HWP-55
63.000.000 đ
  Máy điện giải Fujiiryoki HWP-77
(t.hiệu – sx Nhật)

Fujiiryoki HWP-77
89.100.000 đ
  Máy điện giải IONIA SM-2F9
(t.hiệu – sx Hàn)


69.000.000 đ
Máy điện giải IONIA SM-V112TL
(t.hiệu – sx Hàn)


49.000.000 đ
  Máy điện giải IONIA SM-S112TL
(t.hiệu – sx Hàn)


52.000.000 đ
  Máy điện giải IONIA SM-H112TL
(t.hiệu – sx Hàn)


65.000.000 đ
Máy điện giải Impart MX-99
(t.hiệu – sx Nhật)

Impart MX-99
63.900.000 đ
  Máy điện giải Fuji Smart P8 Home
(thương hiệu Việt)

Fuji Smart P8 Home
25.520.000 đ
  Máy điện giải Fuji Smart K8 Slim
(thương hiệu Việt)

Fuji Smart K8 Slim
39.000.000 đ
Máy điện giải Fuji Smart K8
(thương hiệu Việt)

Fuji Smart K8
59.000.000 đ
  Máy điện giải Fuji Smart U60
(thương hiệu Việt)

Fuji Smart U60
46.750.000 đ
  Máy điện giải Fuji Smart i9
(thương hiệu Việt)

Fuji Smart i9
92.650.000 đ
Bộ tiền lọc máy điện giải
Bo tien loc may dien giai
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy điện giải
Loi loc may dien giai
L.hệ 0909 023 384