Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước – Máy điện giải

Máy điện giải Enagic Leveluk Kangen

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro chính hãng Nhật Bản

Máy điện giải Enagic Leveluk JRIV
(nhập khẩu Nhật)

01
84.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Enagic Leveluk SD501
(nhập khẩu Nhật)

01
106.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Enagic Leveluk SD501 Platinum
(nhập khẩu Nhật)

01
116.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
Máy điện giải Enagic Leveluk K8
(nhập khẩu Nhật)

01
139.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)