Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước Máy điện giải

Máy điện giải OSG Humanwater

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro chính hãng Nhật Bản

Các model dùng điện 100V

Tặng bộ tiền lọc, bộ đổi nguồn 220V ra 100V
Máy điện giải OSG HU-50
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-50_Danh muc
35.000.000 đ
  Máy điện giải OSG HU-88
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-88_Danh muc
18.000.000 đ
   
Máy điện giải OSG HU-121
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-121_JP_Danh muc
26.000.000 đ
  Máy điện giải OSG HU-150
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-150_Danh muc
35.000.000 đ