Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước – Máy điện giải

Máy điện giải Mitsubishi Cleansui

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro chính hãng Nhật Bản

Máy điện giải Mitsubishi Cleansui EU301
(nhập khẩu Nhật)

EU301_Danh muc
49.500.000 đ
(Kèm bộ tiền lọc Cleansui)