Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước – Máy điện giải

Máy điện giải Fuji Smart

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro chính hãng Nhật Bản

Máy điện giải Fuji Smart P8 Home
(thương hiệu Nhật)

Fuji Smart P8 Home
29.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Fuji Smart K8 Slim
(thương hiệu Nhật)

Fuji Smart K8 Slim
39.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Fuji Smart K8
(thương hiệu Nhật)

Fuji Smart K8
59.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
Máy điện giải Fuji Smart U60
(thương hiệu Nhật)

Fuji Smart U60
61.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Fuji Smart P8
(thương hiệu Nhật)

Fuji Smart P8
89.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Fuji Smart i9
(nhập khẩu Nhật)

Fuji Smart i9
103.550.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)