Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước Máy điện giải

Sản phẩm

Lắp dưới chậu rửa

Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U03
Karofi KAQ-U03_Danh muc
5.500.000 đ
  Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U95
Karofi KAQ-U95_Danh muc
5.900.000 đ
  Máy lọc nước RO OHIDO 10 cấp lọc

5.200.000 đ
Máy lọc nước 3M BREW120-MS
Upload_3M BREW120-MS
7.890.000 đ
  Máy lọc nước 3M FF100

11.800.000 đ
  Máy lọc nước 3M ICE140-S
Upload_3M ICE140-S_2022-03-30
12.500.000 đ
Máy lọc nước 3M ICE160-S

13.900.000 đ
  Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 6

5.490.000 đ
(Thay 3 lõi/lần)
  Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 8

6.990.000 đ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 2

3.490.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
  Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 3

4.490.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
  Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 4

5.990.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Cleansui EU101
EU101_Danh muc
11.900.000 đ
  Máy lọc nước CNC 401UF
CNC 401UF Den_Danh muc
2.725.000 đ
  Máy lọc nước CNC 401T
CNC 401T Xanh_Danh muc
2.725.000 đ

Để bàn

Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U03
Karofi KAQ-U03_Danh muc
5.500.000 đ
  Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U95
Karofi KAQ-U95_Danh muc
5.900.000 đ
  Máy lọc nước UF NewLife WPU-3206
01
3.850.000 đ
Máy lọc nước để bàn Cleansui ET101
ET101_Danh muc
6.500.000 đ
  Máy lọc nước CNC 401UF
CNC 401UF Den_Danh muc
2.725.000 đ
  Máy lọc nước CNC 401T
CNC 401T Xanh_Danh muc
2.725.000 đ

Nóng – lạnh

Máy lọc nước nóng-lạnh Karofi KAD-D59
Karofi KAD-D59_Danh muc
9.217.000 đ
  Máy lọc nước nóng-lạnh Karofi KAD-N69
Karofi KAD-N69_Danh muc
10.717.000 đ
  Máy lọc nước nóng-lạnh Karofi KAD-N89
Karofi KAD-N89_Danh muc
12.592.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 816UF
CNC 816UF Xam_01
11.790.000 đ
  Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 800S
CNC 800S Do_01
11.990.000 đ
  Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 500UF
CNC 500UF_01
9.499.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 9000UF Xám
CNC 9000UF Xam_01
10.043.000 đ
  Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 9000UF Vàng
CNC 9000UF Vang_01
10.043.000 đ
  Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 200HC (Vỏ inox 304)
CNC 200HC
17.243.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh NewLife P7000
00
8.400.000 đ
  Máy lọc nước nóng-lạnh để bàn NewLife P7001
00
8.000.000 đ
  Máy lọc nước nóng-lạnh để bàn 3M HCD-2

37.900.000 đ

Công suất lớn

Máy lọc nước RO OHIDO 30 lít/h
OHIDO-30Lit
9.000.000 đ
  Máy lọc nước RO OHIDO 50 lít/h
OHIDO-50Lit
13.000.000 đ
  Máy lọc nước 3M ICE160-S

13.900.000 đ
Thiết bị lọc nước thương mại Cleansui MP02-3
MP02-3_Danh muc
15.900.000 đ
  Thiết bị lọc nước thương mại Cleansui MP02-4
MP02-4_Danh muc
15.900.000 đ
  Máy lọc nước công suất lớn 3M DP190

14.900.000 đ

Lọc tại vòi – Lọc vòi sen

Máy lọc nước Cleansui EF102
EF102_Danh muc
3.050.000 đ
  Bộ lọc vòi sen 3M HSF (kèm 4 lõi)

2.700.000 đ
  Thiết bị lọc đa năng (kèm 1 lõi)
00
360.000 đ

Lọc sinh hoạt

Hệ thống lọc tổng Cleansui MPOE-S
MPOE-S_Danh muc
132.000.000 đ
  Hệ thống lọc tổng Cleansui MPOE-P
MPOE-P_Danh muc
190.000.000 đ
  Bộ lọc đầu nguồn 3M AP904

18.595.000 đ
Bộ lọc thô sinh hoạt 10 inch (cao 30 cm)

L.hệ 0909 023 384
  Bộ lọc thô sinh hoạt 20 inch (cao 60 cm)

L.hệ 0909 023 384
   
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01

L.hệ 0909 023 384
  Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02

L.hệ 0909 023 384
  Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN03
He thong loc nuoc dau nguon DN03
L.hệ 0909 023 384

Linh kiện – Lõi lọc thay thế

Linh kiện máy lọc nước
Linh kien may loc nuoc RO
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy lọc nước RO
Loi loc may loc nuoc RO
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy lọc nước 3M

L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước Nano Geyser
Loi loc thay the_Geyser Ecotar
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy lọc nước Cleansui
Loi loc thay the_Danh muc
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy lọc nước UF NewLife CNC
Cac loi loc_Upload
L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước OHIDO
Loi loc nuoc OHIDO_Danh muc
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy lọc nước Karofi
Loi loc nuoc Karofi_Danh muc_Watermark
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy lọc nước SunHouse
Loi loc nuoc SunHouse_Danh muc_Watermark
L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước AOSmith
Loi loc nuoc AOSmith_Danh muc_Watermark
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy lọc nước Kangaroo
Loi loc nuoc Kangaroo_Danh muc_Watermark
L.hệ 0909 023 384
  Lõi lọc máy lọc nước Toshiba
Loi loc nuoc Toshiba_Danh muc_Watermark
L.hệ 0909 023 384