Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước Máy điện giải

Sản phẩm

Lắp dưới chậu rửa

Máy lọc nước RO OHIDO 5 cấp lọc

3.500.000 đ
Máy lọc nước RO OHIDO 6 cấp lọc

3.800.000 đ
Máy lọc nước RO OHIDO 7 cấp lọc

4.100.000 đ
Máy lọc nước RO OHIDO 8 cấp lọc

4.400.000 đ
Máy lọc nước RO OHIDO 9 cấp lọc

4.700.000 đ
Máy lọc nước RO OHIDO 10 cấp lọc

5.600.000 đ
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 2

3.490.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 3

4.490.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 4

5.990.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 5

6.990.000 đ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 6

5.490.000 đ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 8

6.990.000 đ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước UF NewLife WPU-3206
01
4.250.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước UF NewLife WPU-3207
00
4.370.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Cleansui EU101
EU101_Danh muc
11.900.000 đ
 
Máy lọc nước 3M FF100

10.500.000 đ
Máy lọc nước 3M BREW120-MS
Upload_3M BREW120-MS
7.050.000 đ
Máy lọc nước 3M ICE140-S
Upload_3M ICE140-S_2022-03-30
11.500.000 đ
Máy lọc nước 3M ICE160-S

10.500.000 đ

Để bàn – Để đứng

Máy lọc nước RO OHIDO 30 lít/h
OHIDO-30Lit
9.000.000 đ
Máy lọc nước RO OHIDO 50 lít/h
OHIDO-50Lit
13.000.000 đ
Máy lọc nước để bàn Cleansui ET101
ET101_Danh muc
6.500.000 đ
Máy lọc nước để bàn Cleansui SSX880E
SSX880E_Danh muc
8.000.000 đ

Nóng – lạnh

Máy lọc nước nóng-lạnh NewLife P7000
00
8.950.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh NewLife P7001
00
8.650.000 đ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh 3M HCD-2

29.920.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh SENSHO
SENSHO HLS-WP901_Danh muc
15.960.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 816UF
CNC 816UF Xam_01
10.467.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 800S
CNC 800S Do_01
10.648.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 9000UF Xám
CNC 9000UF Xam_01
10.043.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 9000UF Vàng
CNC 9000UF Vang_01
10.043.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 500UF
CNC 500UF_01
9.499.000 đ
Máy lọc nước nóng-lạnh CNC 200HC
CNC 200HC
17.243.000 đ

Công suất lớn

Máy lọc nước công suất lớn 3M DP190

14.900.000 đ
 
Thiết bị lọc nước thương mại Cleansui MP02-3
MP02-3_Danh muc
15.900.000 đ
Thiết bị lọc nước thương mại Cleansui MP02-4
MP02-4_Danh muc
15.900.000 đ

Lắp tại vòi

   
   

Bình lọc nước cầm tay

   
   

Lọc vòi sen – Vòi sen tắm

Thiết bị lọc đa năng
00
360.000 đ
Bộ lọc vòi sen 3M HSF

2.700.000 đ

Lọc tổng sinh hoạt – Lọc thô

Bộ lọc thô sinh hoạt 10 inch (cao 30 cm)

L.hệ 0909 023 384
Bộ lọc thô sinh hoạt 20 inch (cao 60 cm)

L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01

L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02

L.hệ 0909 023 384
Bộ lọc đầu nguồn 3M AP904

18.595.000 đ
 
Hệ thống lọc tổng Cleansui MPOE-S
MPOE-S_Danh muc
129.000.000 đ
Hệ thống lọc tổng Cleansui MPOE-P
MPOE-P_Danh muc
188.000.000 đ

Linh kiện – Lõi lọc thay thế

Linh kiện máy lọc nước RO
Linh kien may loc nuoc RO
L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước RO
Loi loc may loc nuoc RO
L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước Nano Geyser
Loi loc thay the_Geyser Ecotar
L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước UF NewLife
Cac loi loc_Upload
L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước Cleansui
Loi loc thay the_Danh muc
L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước 3M

L.hệ 0909 023 384