Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước – Máy điện giải

Máy điện giải IONIA

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro chính hãng Hàn Quốc

Máy điện giải IONIA SM-V112TL
(nhập khẩu Hàn)


49.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải IONIA SM-S112TL
(nhập khẩu Hàn)


52.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải IONIA SM-H112TL
(nhập khẩu Hàn)


65.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
Máy điện giải IONIA SM-2F9
(nhập khẩu Hàn)


69.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)