Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước Máy điện giải

Khách hàng Máy điện giải

Từ lúc bắt đầu triển khai phân phối máy điện giải – máy lọc nước ion kiềm giàu hydro ra thị trường Nha Trang – Khánh Hòa vào tháng 08 năm 2018, Công ty TNHH Phù Đổng (Lọc nước Hoa Sen) đã tiến hành lắp đặt và bàn giao cho một số khách hàng tiêu biểu sau:

Khách hàng Lắp đặt thực tế Khách hàng Lắp đặt thực tế
anh Anh anh Cường
anh Hữu anh Kiên
anh Thắng anh Thành
anh Việt anh Cường
anh Chiến anh Minh
anh Tuấn anh Phát
anh Minh anh Tú
anh Long 01 anh Toàn 01
anh Đức 01 anh Tuấn 01
anh Huy 01
chị Hoa chị Hương
chị Hiền chị Bình
chị Vy chị Ngọc 01
chú Dũng chú Huy
chú Long chú Xiêm
chú Đăng chú Vinh
chú Hòa 01 chú Huề 01
chú Mỹ chú Sơn 01
chú Thuận 01 chú Cần 01
chú Văn 01 chú Đức 01
cô Bình cô Hà
cô Tuyết cô Xuyến
cô Tám 01 cô Chúc 01
cô Mùi 01 cô Dung 03
cô Thủy 01 cô Phương 02_0 co ke chau rua

Vẫn còn nữa …
(Mọi hình ảnh trong trang Khách hàng này đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phù Đổng (Lọc nước Hoa Sen), vui lòng không sử dụng lại cho mục đích kinh doanh riêng)