Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước – Máy điện giải

Máy điện giải Nội địa Nhật (mới 100%)

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro chính hãng Nhật Bản

Máy điện giải Panasonic TK-AS30
(điện 100V; mới 100%)

Panasonic TK-AS30_Danh muc
11.500.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Panasonic TK-AS46
(điện 100V; mới 100%)

Panasonic TK-AS46_Danh muc
14.500.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Panasonic TK8051
(điện 100V; mới 100%)

Panasonic TK8051_Danh muc
15.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
Máy điện giải Panasonic TK-HS71
(điện 100V; mới 100%)

Panasonic TK-HS71_Danh muc
38.000.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Panasonic TK-HS92 Black
(điện 100V; mới 100%)

Panasonic TK-HS92 Black_Danh muc
43.500.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)
  Máy điện giải Panasonic TK-HS92
(điện 100V; mới 100%)

Panasonic TK-HS92_Danh muc
43.500.000 đ
(Tặng bộ tiền lọc máy điện giải)