Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước Máy điện giải

Máy điện giải Nội địa Nhật (mới 100%)

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro chính hãng Nhật Bản

Các model dùng điện 100V

Tặng bộ tiền lọc, bộ đổi nguồn 220V ra 100V
Máy điện giải Panasonic TK-AS30
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-AS30_Danh muc
11.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-AS46
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-AS46_Danh muc
14.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-AS47
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-AS47_Danh muc
15.000.000 đ
Máy điện giải Panasonic TK8051P
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK8051_Danh muc
15.000.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-HS70
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-HS70_Danh muc
26.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-HS71
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-HS71_Danh muc
38.000.000 đ
Máy điện giải Panasonic TK-HS92 Black
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-HS92 Black_Danh muc
43.500.000 đ
  Máy điện giải Panasonic TK-HS92
(nội địa Nhật; mới 100%)

Panasonic TK-HS92_Danh muc
43.500.000 đ
  Máy điện giải Maxell KNI
(nội địa Nhật; mới 100%)

Maxell KNI_Danh muc
23.000.000 đ
Máy điện giải OSG HU-88
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-88_Danh muc
25.000.000 đ
  Máy điện giải OSG HU-121
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-121_JP_Danh muc
26.000.000 đ
  Máy điện giải OSG HU-150
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-150_Danh muc
35.000.000 đ
Máy điện giải OSG HU-50
(nội địa Nhật; mới 100%)

OSG HU-50_Danh muc
35.000.000 đ