Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước Máy điện giải

Khách hàng NewLife

Từ lúc bắt đầu triển khai phân phối máy lọc nước không dùng điện – không nước thải UF NewLife ra thị trường Nha Trang – Khánh Hòa vào giữa tháng 12 năm 2017, Công ty TNHH Phù Đổng (Lọc nước Hoa Sen) đã tiến hành lắp đặt và bàn giao cho một số khách hàng tiêu biểu sau:

Khách hàng Lắp đặt thực tế Khách hàng Lắp đặt thực tế
anh Albin anh Hồng
anh Kiên anh Đỉnh
anh Hải anh Thành
anh Thuận anh Sĩ
anh Tú anh Công
anh Long anh Bình
anh Bình anh Luyện
anh Đăng anh Phương
anh Dũng anh Dương 01
bạn Việt Hà 01
chị Hương 01 chị Ánh
chị Thảo chị Ly 02
chị Anh chị Hồng
chị Trang chị Bình
chị Nguyệt chị Hoa
chị Sinh chị Sương
chị Ánh 00 chị Hiền 01
chị Hoa 01 chị Quyên 01
chú Phước chú Thái
chú Ánh chú Ân
chú Long chú Quát
chú Hưng 01
cô Thanh cô Vân
cô Mùi cô Hà
cô Trang cô Dậu
cô Lan cô Cúc

Vẫn còn nữa …
(Mọi hình ảnh trong trang Khách hàng này đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phù Đổng (Lọc nước Hoa Sen), vui lòng không sử dụng lại cho mục đích kinh doanh riêng)