Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước – Máy điện giải

Sản phẩm

Máy lọc nước RO OHIDO

Máy lọc nước RO OHIDO 5 cấp lọc

Giá niêm yết: 3.100.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 6 cấp lọc

Giá niêm yết: 3.400.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 7 cấp lọc

Giá niêm yết: 3.700.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 8 cấp lọc

Giá niêm yết: 4.000.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 9 cấp lọc

Giá niêm yết: 4.300.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 10 cấp lọc

Giá niêm yết: 5.200.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 30 lít/h
OHIDO-30Lit
Giá niêm yết: 9.000.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 50 lít/h
OHIDO-50Lit
Giá niêm yết: 13.000.000 VNĐ
Vỏ tủ kính cường lực
Vo tu kinh cuong luc_Upload
Giá niêm yết: 800.000 VNĐ
Vỏ tủ nóng lạnh
Vo tu cam ung - nong lanh_Upload
Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ
Bộ lọc thô sinh hoạt 10 inch (cao 30 cm)

Giá: L.hệ 0909 023 384
Bộ lọc thô sinh hoạt 20 inch (cao 60 cm)

Giá: L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01

Giá: L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02

Giá: L.hệ 0909 023 384

Máy lọc nước Nano Geyser

Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 2

Giá niêm yết: 3.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 3

Giá niêm yết: 4.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 4

Giá niêm yết: 5.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 5

Giá niêm yết: 6.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 6

Giá niêm yết: 5.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 8

Giá niêm yết: 6.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước RO + Nano Geyser RN415

Giá niêm yết: 5.990.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Bình lọc nước Nano Geyser Aquarius

Giá niêm yết: 850.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)

Máy lọc nước UF NewLife

Máy lọc nước WPU-3206
01
Giá niêm yết: 4.250.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước WPU-3207
00
Giá niêm yết: 4.370.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh P7000 (đứng)
00
Giá niêm yết: 8.950.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh P7001 (để bàn)
00
Giá niêm yết: 8.650.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh P3000 (đứng)

Giá niêm yết: 9.560.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh P3001 (để bàn)

Giá niêm yết: 8.850.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh P3000 (đứng)

Giá niêm yết: 9.560.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh P3001 (để bàn)

Giá niêm yết: 8.850.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Thiết bị lọc đa năng F15
00
Giá: 360.000 VNĐ
Lõi lọc thay thế
Cac loi loc_Upload
Giá: L.hệ 0909 023 384

Máy lọc nước IMPACT 3M

Máy lọc nước 3M FF100

Giá niêm yết: 9.800.000 VNĐ
Máy lọc nước 3M AP EASY CYST FF

Giá niêm yết: 5.600.000 VNĐ
Máy lọc nước 3M ICE140-S

Giá niêm yết: 9.900.000 VNĐ
Máy lọc nước 3M ICE160-S

Giá niêm yết: 10.500.000 VNĐ
Máy lọc nước công suất lớn 3M DP190

Giá niêm yết: 14.900.000 VNĐ
Máy lọc nước nóng-lạnh 3M HCD-2

Giá niêm yết: 29.920.000 VNĐ
Bộ lọc đầu nguồn 3M AP904

Giá niêm yết: 18.595.000 VNĐ
Bộ lọc vòi sen 3M HSF

Giá niêm yết: 2.700.000 VNĐ
Lõi lọc thay thế 3M

Giá: L.hệ 0909 023 384
 

Máy điện giải giàu hydro IONIA

Máy lọc nước ion kiềm SM-V112TL
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 49.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-S112TL
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 52.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-H112TL
(9 điện cực)


Giá niêm yết: 65.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-2F9
(9 điện cực)


Giá niêm yết: 69.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm U-BLUE
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 55.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-V1
(5 điện cực)


Giá niêm yết: 42.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)