Lọc nước Hoa Sen

Máy lọc nước – Máy điện giải

Sản phẩm

Máy lọc nước RO OHIDO
(màng RO nhập khẩu Mỹ)

Máy lọc nước RO OHIDO 5 cấp lọc

Giá niêm yết: 3.100.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 6 cấp lọc

Giá niêm yết: 3.400.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 7 cấp lọc

Giá niêm yết: 3.700.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 8 cấp lọc

Giá niêm yết: 4.000.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 9 cấp lọc

Giá niêm yết: 4.300.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 10 cấp lọc

Giá niêm yết: 5.200.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 30 lít/h
OHIDO-30Lit
Giá niêm yết: 9.000.000 VNĐ
Máy lọc nước RO OHIDO 50 lít/h
OHIDO-50Lit
Giá niêm yết: 13.000.000 VNĐ
Linh kiện máy lọc nước RO
Linh kien may loc nuoc RO
L.hệ 0909 023 384
Lõi lọc máy lọc nước RO
Loi loc may loc nuoc RO
L.hệ 0909 023 384
Bộ lọc thô sinh hoạt 10 inch (cao 30 cm)

L.hệ 0909 023 384
Bộ lọc thô sinh hoạt 20 inch (cao 60 cm)

L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01

L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02

L.hệ 0909 023 384

Máy lọc nước Nano Geyser
(nhập khẩu Nga)

Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 2

Giá niêm yết: 3.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 3

Giá niêm yết: 4.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 4

Giá niêm yết: 5.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 5

Giá niêm yết: 6.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 6

Giá niêm yết: 5.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 8

Giá niêm yết: 6.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Lõi lọc thay thế
Loi loc thay the_Geyser Ecotar
L.hệ 0909 023 384
 

Máy lọc nước UF NewLife
(nhập khẩu Hàn Quốc)

Máy lọc nước WPU-3206
01
Giá niêm yết: 4.250.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước WPU-3207
00
Giá niêm yết: 4.370.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh P7000 (đứng)
00
Giá niêm yết: 8.950.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước nóng-lạnh P7001 (để bàn)
00
Giá niêm yết: 8.650.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Thiết bị lọc đa năng F15
00
Giá: 360.000 VNĐ
Lõi lọc thay thế
Cac loi loc_Upload
L.hệ 0909 023 384

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui
(nhập khẩu Nhật)

Máy điện giải Cleansui EU301
EU301_Danh muc
Giá niêm yết: 49.500.000 VNĐ
Máy lọc nước Cleansui EU201
EU201_Danh muc
Giá niêm yết: 29.500.000 VNĐ
Máy lọc nước Cleansui EU202
EU202_Danh muc
Giá niêm yết: 26.500.000 VNĐ
Máy lọc nước Cleansui EU101
EU101_Danh muc
Giá niêm yết: 11.900.000 VNĐ
Máy lọc nước để bàn Cleansui ET101
ET101_Danh muc
Giá niêm yết: 6.500.000 VNĐ
Máy lọc nước để bàn Cleansui SSX880E
SSX880E_Danh muc
Giá niêm yết: 8.000.000 VNĐ
Máy lọc nước lắp tại vòi Cleansui EF102
EF102_Danh muc
Giá niêm yết: 3.050.000 VNĐ
Máy lọc nước lắp tại vòi Cleansui EF201
EF201_Danh muc
Giá niêm yết: 2.290.000 VNĐ
Máy lọc nước lắp tại vòi Cleansui EF401
EF401_Danh muc
Giá niêm yết: 1.190.000 VNĐ
Bình lọc nước cầm tay Cleansui EJ101
EJ101_Danh muc
Giá niêm yết: 990.000 VNĐ
Bình lọc nước cầm tay Cleansui EJ102
EJ102_Danh muc
Giá niêm yết: 1.590.000 VNĐ
Bình lọc nước cầm tay Cleansui EJ103
EJ103_Danh muc
Giá niêm yết: 1.320.000 VNĐ
Vòi sen tắm Cleansui ES101
ES101_Danh muc
Giá niêm yết: 1.050.000 VNĐ
Vòi sen tắm Cleansui ES201W
ES201W_Danh muc
Giá niêm yết: 1.920.000 VNĐ
Vòi sen tắm Cleansui ES301
ES301_Danh muc
Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ
Máy lọc nước nóng-lạnh SENSHO
SENSHO HLS-WP901_Danh muc
Giá niêm yết: 15.960.000 VNĐ
Thiết bị lọc nước thương mại Cleansui MP02-3
MP02-3_Danh muc
Giá niêm yết: 15.900.000 VNĐ
Thiết bị lọc nước thương mại Cleansui MP02-4
MP02-4_Danh muc
Giá niêm yết: 15.900.000 VNĐ
Hệ thống lọc tổng Cleansui MPOE-S
MPOE-S_Danh muc
Giá niêm yết: 129.000.000 VNĐ
Hệ thống lọc tổng Cleansui MPOE-P
MPOE-P_Danh muc
Giá niêm yết: 188.000.000 VNĐ
Lõi lọc thay thế
Loi loc thay the_Danh muc
L.hệ 0909 023 384
 

Máy lọc nước IMPACT 3M
(nhập khẩu Mỹ)

Máy lọc nước 3M FF100

Giá niêm yết: 9.800.000 VNĐ
Máy lọc nước 3M AP EASY CYST FF

Giá niêm yết: 5.600.000 VNĐ
Máy lọc nước 3M ICE140-S

Giá niêm yết: 9.900.000 VNĐ
Máy lọc nước 3M ICE160-S

Giá niêm yết: 10.500.000 VNĐ
Máy lọc nước công suất lớn 3M DP190

Giá niêm yết: 14.900.000 VNĐ
Máy lọc nước nóng-lạnh 3M HCD-2

Giá niêm yết: 29.920.000 VNĐ
Bộ lọc đầu nguồn 3M AP904

Giá niêm yết: 18.595.000 VNĐ
Bộ lọc vòi sen 3M HSF

Giá niêm yết: 2.700.000 VNĐ
Lõi lọc thay thế

L.hệ 0909 023 384
 

Máy điện giải giàu hydro IONIA
(nhập khẩu Hàn Quốc)

Máy lọc nước ion kiềm SM-V112TL
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 49.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-S112TL
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 52.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-H112TL
(9 điện cực)


Giá niêm yết: 65.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-2F9
(9 điện cực)


Giá niêm yết: 69.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm U-BLUE
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 55.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-V1
(5 điện cực)


Giá niêm yết: 42.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)